CPH STAGE // ANMELDELSE – Det’ mit liv – eller er det? handler om social kontrol. Som den er oplevet – og udført – af fem mennesker på scenen, tre mænd og to kvinder. Forældres kontrol med deres børn, arrangerede ægteskaber, misbrug, mobning.

Forestillingen Det’ mit liv – eller er det? er ikke ny. Forskellige mennesker lader deres egne historier indgå i projektet under C:NTACT og tager så rundt på skoler og andre steder. Og spiller på den mest grundlæggende måde teater:

De fortæller deres egne historier. De har fået hjælp til at vælge de rigtige øjeblikke og de rigtige ord. Deres virkelighed har fået tilføjet en dramatisk kurve. Vi gisper, når de beskriver overgreb. Vi får tårer i øjnene, når de beskriver svigt. Vi klapper, når de når vejs ende – blandt andet som mennesker, der tør stå ved deres historie.

Det er virkelighed, men jo det er også teater i sin mest basale form.

Kontrol fra kontrollantens synspunkt

Mest overraskende på denne dag på CPH Stage er den nogen-og-tres-årige pakistanske kvinde, der fortæller om sin kontrol med sine fire døtre. Lidt mindre fra barn til barn. Altså om at lette på den sociale kontrol som en del af en gradvis integration. Men for en gangs skyld kontrollen set fra kontrollantens side.

Men også jævnaldrende udøver social kontrol; mobning er et effektivt redskab til at sætte de anderledes på plads.

Og så de grusomme historier om den tunge sociale arv; alkohol, stoffer, vold, seksuel udnyttelse.

Hvorfor sagde de ikke nej? Hvorfor gjorde de ikke oprør? Fordi det er svært, skræmmende. Det kraftigste nej og et ja til livet uden tvang repræsenteres af disse menneskers mod til at stille sig op på scenen. Og med deres eksempel få andre til at bryde den sociale kontrol.

Det mod kan ikke måles i stjerner.

Anmeldelsen har tidligere været bragt på POV International Instagram